Administrația Școlii Primare-Grădiniță “Antonin Ursu” vă informează că în instituție nu există Asociație Obștească.