M I S I U N E A   Ș C O L I I  P R I M A R E – G R Ă D I N I Ț Ă  ”A N T O N I N  U R S U”

Pornind de la valorile naționale și cele general umane, Școala Primară – Grădiniță ”Antonin Ursu” își propune să obțină excelență prin o educație eficientă de calitate, orientată spre schimbare la nivel local și național, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Învățătorii vor opta pentru dezvoltarea competențelor prevăzute de curriculum școlar, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în societatea aflată în plină schimbare, dar și competențe necesare inserției sociale și deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăța pe tot parcursul vieții.

V I Z I U N E A   S T R A T E G I C Ă

Școala Primară – Grădiniță ”Antonin Ursu” urmărește crearea condițiilor optime pentru o educație de calitate, asigurînd astfel succesul școlar al copiilor și pregătindu-i pentru viață.

În calitatea noastră de instituție educațională ce activează în și spre folosul comunității, dorim să devenim o instituție școlară ce prestează un învățămînt calitativ și efecientorientat spre valorificarea multidimensională a potențialului intelectual și fizic al elevilor. Ne propunem să îmbunătățim continuu realizările elevilor noștri pe plan educațional, prin aplicarea unor strategii didactice eficiente și crearea unui climat psihologic favorabil. Ne dorim să obținem perfomanțe în creșterea randamentului școlar și a calității reușitei.

O finalitate propusă ar fi formarea continuă a personalului didactic pentru a obține un colectiv de înaltă calificare profesională, ce ar fi capabil să implementeze eficient cerințele curriculare în procesul de predare – învățare – evaluare.

Pentru crearea unor condiții optime de desfășurare a proceselor enumerate mai sus, ar fi extrem de necesar reorganizarea bazei materiale a școlii, atât prin completarea tehnică și tehnologică, cât și reparația capitală a sediului (uși, ferestre, fațada). Finalitățile dorite de instituția noastră de învățământ depind în mare măsură de realitățile societății actuale și de resursele financiare și umane de care dispune instituția. De aceea devine absolut necesar identificarea resurselor financiare și materiale în colaborare cu autoritățile de toate nivelurile și alte organizații comunitare, pentru atingerea scopurilor propuse.